2021-2023 metų plėtros programa. Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimas (APVA)

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato administracinės paskirties pastato Vilniuje, Visorių g. 27A, atnaujinimas (modernizavimas)

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas įgyvendina projektą „Administracinės paskirties pastato, esančio Vilniuje, Visorių g. 27A, atnaujinimas (modernizavimas)“, projekto kodas Nr. MF-EM-CVPM01-0038 pagal 2021-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemones Nr. 03-00-06-05-01 „Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse“.

Projekto tikslas – pagerinti administracinio pastato energines savybes, sukuriant komfortiškas, higienos normas policijos paslaugų kūrimo bei teikimo sąlygas. Taip pat – padidinti energijos vartojimo efektyvumą pasiekiant pastato energinio efektyvumo B klasę ir sumažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų CO2 kiekį.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato komisariato administracinis pastatas, esantis Vilniuje, Visorių g. 27A, pastatytas 1988 metais. Pastatas naudojamas policijos funkcijoms vykdyti. Daugiau nei 32 metus eksploatuojant pastatą nebuvo atliktas ženklesnis jo remontas – tik lokalūs patvarkymai. Per šį laikotarpį išryškėjo esminiai trūkumai ir problemos:

- pastato sienų deformacijos ir nesandarumas;

- stogo hidroizoliacinės dangos nusidėvėjimas;

- šildymo vėdinimo sistemos neefektyvumas;

- pastato langų, durų ir stoglangių nesandarumas;

- karšto vandens tiekimo sistemos neefektyvumas;

- šalto vandentiekio ir nuotekų sistemos nusidėvėjimas;

- apšvietimo sistemos nusidėvėjimas.

Išvardinti pagrindiniai trūkumai neleidžia sukurti pastate reikalaujamas higienos normas atitinkančių darbo sąlygų. Pasenusios infrastruktūros, F energinio efektyvumo klasę atitinkančio pastato išlaikymas suponuoja įstaigai papildomus kaštus.

Įgyvendinant 2021-2030 metų plėtros programos Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimą didinant energinį efektyvumą projektą „Administracinės paskirties pastato, esančio Vilniuje, Visorių g. 27A atnaujinimas (modernizavimas)“ bus siekiama užtikrinti veiksmingą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimą atnaujinant pastatą ir pritaikant efektyvias šilumos energiją taupančias priemones.

Atnaujinimo (modernizavimo) metu bus orientuojamasi į:

- energijos vartojimo mažinimą;

- energijos vartojimo efektyvumo didinimą;

- pastato gyvavimo laikotarpio prailginimą;

- išorės atitvarų energetinių charakteristikų pagerinimą;

- išlaidų pastato eksploatacijai ir priežiūrai mažinimą.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti šiuos darbus:

- apšiltinti pastato sienas ir cokolį;

- apšiltinti stogą ir terasą;

- pakeisti pastato langus, stoglangius, lauko duris;

- atnaujinti vėdinimo sistemą, įrengiant šilumogrąžą;

- modernizuoti pastato šildymo sistemą;

- rekonstruoti karšto vandens tiekimo sistemą;

- modernizuoti šalto vandentiekio ir nuotekų sistemą;

- pakeisti pastato elektros jėgos ir apšvietimo sistemų kabelius, instaliaciją ir patalpų šviestuvus tokiais, kurie tenkintų patalpų apšvietimo sąlygas, būtų ekonomiški;

suremontuoti bendrojo naudojimo laiptines.

Vykdant pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus siekiama, kad jis atitiktų visus 6 esminius statinio reikalavimu:

1. Mechaninio atsparumo ir patvarumo;

2. Gaisrinės saugos;

3. Higienos, sveikatos ir aplinkos;

4. Apsaugos nuo triukšmo;

5. Energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo;

6. Tvaraus gamtos išteklių naudojimo.

Projekte numatytų veiklų finansavimui pagal Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimo didinant energinį efektyvumą finansavimo sutartį Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra skyrė ES fondų lėšų – 1 780 160 Eur.

Projekto pradžia – 2023-09-13.

Projekto pabaiga – 2027-03-30.

Atnaujinimo data: 2023-11-30