Siekdami, kad visuomenė nebūtų klaidinama, bei patvirtindami, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato veikla yra skaidri ir vykdoma vadovaujantis teisės aktais, įstaigos internetinėje svetainėje pateikiama informacija apie Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato darbuotojų vidutinį darbo užmokestį. Informacija apie vidutinį nustatytą priskaičiuotą darbo užmokestį atnaujinama ir skelbiama interneto svetainėje kas ketvirtį. 

Policijos sistemos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (PGK įsakymas)

Atnaujinimo data: 2024-02-19