>

Patarimai praradus teisę vairuoti

Primename, kad nepaisydami eismo tvarkos galite prarasti teisę vairuoti transporto priemonę:

      Viršiję nustatytą greitį;

      Vairuodami transporto priemonę neblaivūs;

      Sukeldami eismo įvykį, per kurį nukentėjo kiti eismo dalyviai;

      Pasišalinę iš eismo įvykio vietos, su kuriuo esate susiję;

      Nesegėdami saugos diržo;

      Nepaisydami eismo reguliavimo signalų;

      Nesilaikydami lenkimo taisyklių;

      Nevykdydami vairuotojų pareigų pėstiesiems;

      Nesilaikydami važiavimo per geležinkelio pervažas tvarkos;

      Pavojingai ir chuliganiškai vairuodami;

      Vairuodami naudodamiesi mobiliuoju telefonu;

      Vairuodami transporto priemonę su suklastotais, uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais;

      Vengdami neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo arba vartodami alkoholį, narkotes, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas iki patikrinimo.

 

TEISĖS VAIRUOTI GRĄŽINIMAS

Jei teisė vairuoti atimta trumpiau nei metams (vairuojui esant blaiviam):

1. Kreipkitės į vairavimo mokymo įstaigą ir pabaikite papildomą mokymą.

2. Teisė vairuoti grąžinama „Regitra, vykite į vairuotojo pažymėjimus išduodantį padalinį, pateikite:

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

 

Jei teisė vairuoti atimta trumpiau nei metams (esant neblaiviam ar apsvaigusiam):

1. Kreipkitės į vairavimo mokymo įstaigą ir pabaikite papildomą mokymą.

2. Teisė vairuoti grąžinama „Regitra, vykite į vairuotojo pažymėjimus išduodantį padalinį, pateikite:

 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

 vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (ji turi būti išduota vėliau, nei buvo padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas);

 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, išduotą pagal privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą.

 

Jei teisė vairuoti atimta metams ar ilgiau (vairuojant blaiviam, neapsvaigusiam):

1. Kreipkitės į vairavimo mokymo įstaigą ir pabaikite papildomą mokymą.

2. Teisė vairuoti grąžinama „Regitra, vykite į vairuotojo pažymėjimus išduodantį padalinį, pateikite:

 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

 galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Jums reikės išlaikyti TEORIJOS ir VAIRAVIMO PRAKTIKOS egzaminus. 

 

Jei teisė vairuoti atimta metams ar ilgiau(vairuojant neblaiviamar apsvaigusiam):

1. Kreipkitės į vairavimo mokymo įstaigą ir pabaikite papildomą mokymą.

2. Teisė vairuoti grąžinama „Regitra, vykite į vairuotojo pažymėjimus išduodantį padalinį, pateikite:

 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

 vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (ji turi būti išduota vėliau, nei buvo padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas);

 sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, išduotą pagal privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programą.

Jums reikės išlaikyti TEORIJOS ir VAIRAVIMO PRAKTIKOS egzaminus.

 

islaikyti vairavimo egz2.png

 Jei teisė vairuoti atimta pradedančiajam vairuotojui per nustatytą terminą nebaigusiam papildomo vairuotojų mokymo:

Jie per VIENUS METUS nebaigėte papildomų vairuotojų mokymų, Jūs praradode teisę vairuoti ir Jūsų pažymėjimas nebus keičiamas į galiojantį 10 metų. Įgyti teisę vairuoti galėsite tik perlaikius VAIRAVIMO PRAKTIKOS egzaminą, tuomet bus išduodamas naujas 3 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas.

Teisė vairuoti grąžinama „Regitra, vykite į vairutojo pažymėjimus išduodantį padalinį, pateikite:

 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

 galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

 

Kokiu atveju pradedančiajam vairuotojui privaloma baigti papildomą vairuotojų mokymą?

Jei esate pradedantysis vairuotojas, t. y. neturite 2 metų stažo, ir sukėlėte eismo įvykį, per kurį buvo sutrikdyta eismo dalyvio sveikata ar pažeidėte bent vieną iš žemiau įvardytų KET reikalavimųturite kreiptis į vairavimo mokymo įstaigąir baigti papildomą vairuotojų mokymą.

Tai reikia padaryti per VIENUS METUS nuo nutarimo (teismo nuosprendžio), kuriuo esate pripažintas padariusiu teisės pažeidimą, įsiteisėjimo dienos ar nuo administracinio nurodymo, surašyto padarius administracinį nusižengimą, įvykdymo dienos. Tais atvejais, kai teismo nuosprendžiu ar baudžiamuoju įsakymu skiriamas areštas arba terminuotas laisvės atėmimas ir paskirtos bausmės vykdymas neatidėtas, papildomą vairuotojų mokymą privaloma baigti per vienus metus nuo paskirtos bausmės atlikimo.

 

KET reikalavimai, kuriuos pažeidus reikia baigti PAPILDOMUS mokymus:

      Vykdyti vairuotojų pareigas pėstiesiems;

      Laikytis lenkimo taisyklių;

      Vairuojant nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis;

      Laikytis eismo reguliavimo signalų;

      KET nustatyta tvarka naudoti įspėjamuosius signalus;

      Laikytis važiavimo per sankryžas tvarkos;

      Vairuotojams naudoti saugos diržus, motociklininko šalmus;

      Neviršyti nustatyto greičio;

      Nevairuoti transporto priemonių neblaiviems.

Atnaujinimo data: 2023-12-11