>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento metodinės rekomendacijos yra skirtos mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo ir pirminio profesinio mokymo programas, bendruomenėms: mokyklos vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, pedagoginiams darbuotojams, mokykloje dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams.

Nuoroda į metodines rekomendacijas: https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/NTAKD%20metodines%20rekomendacijos%2Bvirselis(2).pdf

Atnaujinimo data: 2024-01-24