header image

Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) programos

I. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato administracinės paskirties pastato Švenčionyse, Vilniaus g. 30, atnaujinimas (modernizavimas)

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas įgyvendina projektą „ Administracinės paskirties pastato, esančio Švenčionyse, Vilniaus g. 30 atnaujinimas (modernizavimas)“, projekto kodas Nr. 04.3.1-VIPA-113-02-0045 pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 4 prioriteto „ Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“.

Projekto tikslas – pagerinti administracinio pastato energines savybes, sukuriant komfortiškas, higienos normas policijos paslaugų kūrimo bei teikimo sąlygas. Taip pat – padidinti energijos vartojimo efektyvumą pasiekiant pastato energinio efektyvumo B klasę ir sumažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų CO2 kiekį.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariato administracinis pastatas pastatytas 1987 metais. Pastatas naudojamas policijos funkcijoms vykdyti. Daugiau nei 32 metus eksploatuojant pastatą nebuvo atliktas ženklesnis jo remontas – tik lokalūs patvarkymai. Per šį laikotarpį išryškėjo esminiai trūkumai ir problemos:

 • pastato sienų deformacijos ir nesandarumas;
 • stogo hidroizoliacinės dangos nusidėvėjimas;
 • šildymo vėdinimo sistemos neefektyvumas;
 • apšvietimo sistemos nusidėvėjimas.

Išvardinti pagrindiniai trūkumai neleidžia sukurti pastate reikalaujamas higienos normas atitinkančių darbo sąlygų. Pasenusios infrastruktūros, F energinio efektyvumo klasę atitinkančio pastato išlaikymas suponuoja įstaigai papildomus kaštus.

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „ Administracinės paskirties pastato, esančio Švenčionyse, Vilniaus g. 30 atnaujinimas (modernizavimas)“ bus siekiama užtikrinti veiksmingą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimą atnaujinant pastatą ir pritaikant efektyvias šilumos energiją taupančias priemones.

Atnaujinimo (modernizavimo) metu bus orientuojamasi į:

 • energijos vartojimo mažinimą;
 • energijos vartojimo efektyvumo didinimą;
 • pastato gyvavimo laikotarpio prailginimą;
 • išorės atitvarų energetinių charakteristikų pagerinimą;
 • išlaidų pastato eksploatacijai ir priežiūrai mažinimą.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti šiuos darbus:

 • apšiltinti pastato sienas ir cokolį;
 • apšiltinti stogą;
 • atnaujinti vėdinimo sistemą, įrengiant šilumogrąžą;
 • modernizuoti pastato šildymo sistemą;
 • pakeisti pastato elektros jėgos ir apšvietimo sistemų kabelius, instaliaciją ir patalpų šviestuvus tokiais, kurie tenkintų patalpų apšvietimo sąlygas, būtų ekonomiški;
 • suremontuoti bendrojo naudojimo laiptines.

Vykdant pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus siekiama, kad jis atitiktų visus 6 esminius statinio reikalavimus:

1. Mechaninio atsparumo ir patvarumo;

2. Gaisrinės saugos;

3. Higienos, sveikatos ir aplinkos;

4. Apsaugos nuo triukšmo;

5. Energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo;

6. Tvaraus gamtos išteklių naudojimo.

Projekte numatytų veiklų finansavimui pagal sutartį UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ skirta ES fondų lėšų – 350 522 Eur.

Projekto pradžia – 2020-04-06

Projekto pabaiga – 2022-12-31

Įgyvendinančioji institucija uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas (toliau - Vilniaus apskr. VPK) Švenčionių policijos komisariato techninio darbo projekto ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimą du kartus skelbė per Centrinę perkančiąją organizaciją, tačiau abu kartus skelbti pirkimai neįvyko, negavus atitinkančių pasiūlymų. Atsižvelgdami į tai, 2021-03-25 Vilniaus apskr. VPK raštu kreipėsi į VIPA su prašymu leisti techninio darbo projekto ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimą vykdyti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS). 2021-03-29 DMD (Duomenų mainų portalas) buvo patalpintas VIPA sutikimas, todėl pirkimas skelbtas viešai CVP IS priemonėmis.

Mažoji bendrija „Metodinė architektūra“ Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato užsakymu pagal Vilniaus apskr. VPK ir mažosios bendrijos „Metodinė architektūra“ 2021 m. balandžio 26 d. sutartį Nr. 10-ST2-63 rengia Vilniaus apskr. VPK specialiosios paskirties pastato, esančio Švenčionyse, Vilniaus g. 30, atnaujinimo (modernizacijos) techninį darbo projektą. Šiuo metu vyksta techninio darbo projekto projektinių pasiūlymų derinimas su Švenčionių rajono savivaldybės administracija.

II. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato administracinės paskirties pastato Vilniuje, Visorių g. 27A, atnaujinimas (modernizavimas)

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas įgyvendina projektą „ Administracinės paskirties pastato, esančio Vilniuje, Visorių g. 27A atnaujinimas (modernizavimas)“ , projekto kodas Nr. 04.3.1-VIPA-113-02-0041 pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 4 prioriteto „ Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“.

Projekto tikslas – pagerinti administracinio pastato energines savybes, sukuriant komfortiškas, higienos normas policijos paslaugų kūrimo bei teikimo sąlygas. Taip pat – padidinti energijos vartojimo efektyvumą pasiekiant pastato energinio efektyvumo C klasę ir sumažinti į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų CO2 kiekį.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato komisariato administracinis pastatas, esantis Vilniuje, Visorių g. 27A, pastatytas 1988 metais. Pastatas naudojamas policijos funkcijoms vykdyti. Daugiau nei 32 metus eksploatuojant pastatą nebuvo atliktas ženklesnis jo remontas – tik lokalūs patvarkymai. Per šį laikotarpį išryškėjo esminiai trūkumai ir problemos:

 • pastato sienų deformacijos ir nesandarumas;
 • stogo hidroizoliacinės dangos nusidėvėjimas;
 • šildymo vėdinimo sistemos neefektyvumas;
 • pastato langų, durų ir stoglangių nesandarumas;
 • karšto vandens tiekimo sistemos neefektyvumas;
 • šalto vandentiekio ir nuotekų sistemos nusidėvėjimas;
 • apšvietimo sistemos nusidėvėjimas.

Išvardinti pagrindiniai trūkumai neleidžia sukurti pastate reikalaujamas higienos normas atitinkančių darbo sąlygų. Pasenusios infrastruktūros, F energinio efektyvumo klasę atitinkančio pastato išlaikymas suponuoja įstaigai papildomus kaštus.

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „ Administracinės paskirties pastato, esančio Vilniuje, Visorių g. 27A atnaujinimas (modernizavimas)“ bus siekiama užtikrinti veiksmingą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimą atnaujinant pastatą ir pritaikant efektyvias šilumos energiją taupančias priemones.

Atnaujinimo (modernizavimo) metu bus orientuojamasi į:

 • energijos vartojimo mažinimą;
 • energijos vartojimo efektyvumo didinimą;
 • pastato gyvavimo laikotarpio prailginimą;
 • išorės atitvarų energetinių charakteristikų pagerinimą;
 • išlaidų pastato eksploatacijai ir priežiūrai mažinimą.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti šiuos darbus:

 • apšiltinti pastato sienas ir cokolį;
 • apšiltinti stogą ir terasą;
 • pakeisti pastato langus, stoglangius, lauko duris;
 • atnaujinti vėdinimo sistemą, įrengiant šilumogrąžą;
 • modernizuoti pastato šildymo sistemą;
 • rekonstruoti karšto vandens tiekimo sistemą;
 • modernizuoti šalto vandentiekio ir nuotekų sistemą;
 • pakeisti pastato elektros jėgos ir apšvietimo sistemų kabelius, instaliaciją ir patalpų šviestuvus tokiais, kurie tenkintų patalpų apšvietimo sąlygas, būtų ekonomiški;
 • suremontuoti bendrojo naudojimo laiptines.

Vykdant pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus siekiama, kad jis atitiktų visus 6 esminius statinio reikalavimu:

1. Mechaninio atsparumo ir patvarumo;

2. Gaisrinės saugos;

3. Higienos, sveikatos ir aplinkos;

4. Apsaugos nuo triukšmo;

5. Energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo;

6. Tvaraus gamtos išteklių naudojimo.

Projekte numatytų veiklų finansavimui pagal sutartį UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ skirta ES fondų lėšų – 764 332 Eur.

Projekto pradžia – 2020-07-02

Projekto pabaiga – 2022-12-31

Įgyvendinančioji institucija uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Uždaroji akcinė bendrovė „Projektai ir Co“ Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato užsakymu pagal Vilniaus apskr. VPK ir UAB „Projektai ir Co“ 2021 m. birželio 21 d. sutartį Nr. 10-ST2-111 rengia Vilniaus apskr. VPK specialiosios paskirties pastato, esančio Vilniuje, Visorių g. 27A, atnaujinimo (modernizacijos) techninį darbo projektą. Šiuo metu rengiami projekto projektiniai pasiūlymai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-08