Šengeno vertinimų pirmam etapui praėjus

Data

2018 10 25

Įvertinimas
0
DO4B8418.JPG

Šių metų spalio 22-26 d. Lietuvoje prasidėjo ilgai lauktas Šengeno vertinimų ciklas, kurio metu Europos Komisijos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių deleguoti ekspertai vertina, kaip šalies teisėsaugos įstaigoms sekasi taikyti Šengeno teisyno nuostatas.

Šie vertinimai neaplenkė ir Vilniaus apskr. policijos įstaigos. Sspalio 24 d. Vilniaus apskr. VPK lankėsi Šengeno vertinimų ekspertų komisija. Komisiją sudarė 8 asmenys, kurie buvo pasiskirstę į dvi grupes. Kaip ir buvo planuota, Komisija aplankė Vilniaus apskr. VPK, Vilniaus miesto pirmąjį ir šeštąjį policijos komisariatus. Taip pat sulaukėme ir netikėtų patikrinimų, kurie vyko Trakų rajono ir Elektrėnų policijos komisariatuose.

Vilniaus apskr. VPK viršininkas ekspertų komisijai bei juos lydintiems Policijos departamento ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnams pristatė Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato aptarnaujamą teritoriją, paminėjo pagrindinius objektus, išsidėsčiusius Vilniaus apskrityje, apžvelgė personalą, darbo organizavimą ir darbo darbo vietas, vykdomą tarptautinį bendradarbiavimą, gerąją praktiką – sėkmingus tarptautinius tyrimus, dalyvavimą įvairiose misijose bei pareigūnų kvalifikacijos kėlimą ir mokymus. Ekspertų komisija lankėsi Operatyvaus valdymo poskyryje, kur buvo supažindinti su pajėgų valdymu, piliečių aptarnavimu ir pan.

Vilniaus apskr. VPK atstovai sulaukė nemažai klausimų, susijusių ne tik su tarptautiniu bendradarbiavimu, bet ir su darbo organizavimu, funkcijų ar tyrimų nedubliavimu, užsienio piliečių aptarnavimu ir pan. Ekspertai domėjosi, kaip keičiamasi, dalinamasi informacija ir bendradarbiaujama su muitine ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba, ar rengiamos bendros regioninės kriminogeninės situacijų apžvalgos, ar policija turi galimybę naudotis automatizuota numerių atpažinimo sistema ir pan. Ekspertams buvo pristatytas ir parodytas policijos intranetas, IBPS.

Teritoriniuose Vilniaus miesto pirmojo, šetojo, Trakų rajono ir Elektrėnų policijos komisariatų pareigūnai ne tik pristatė savo įstaigas, supažindino su darbo organizavimu, naudojama technika ir mobiliomis darbo vietomis, bet ir atliko paieškas pagal ekspertų parengtas užklausas.

Džiugu, kad Vilniaus apskr. VPK pareigūnai buvo gerai pasiruošę vertinimams, sėkmingai ir teisingai atliko visas užduotis.

Šis vertinimo etapas buvo skirtas policijos bendradarbiavimo sričiai. Policijos bendradarbiavimo vertinimų metu Europos Komisijos, Europolo, Latvijos, Lenkijos, Bulgarijos, Čekijos, Estijos ir Nyderlandų Karalystės atstovai buvo supažindinti su Lietuvos policijos sistema, tarptautinio bendradarbiavimo subtilybėmis ir priemonėmis, pareigūnų rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo sistema, policijos įstaigų tarpžinybiniu bendradarbiavimu ir jose naudojamomis informacinėmis technologijomis.

Šengeno vertinimų metu ekspertai taip pat lankėsi Policijos departamente, Lietuvos kriminalinės policijos biure, Kauno ir Alytaus apskričių vyriausiuosiuose policijos komisariatuose bei jų teritoriniuose padaliniuose.

Šengeno vertinimai – tai ne tik puiki galimybė Lietuvos teisėsaugos įstaigoms pasidalinti patirtimi su kolegomis iš svetur, sužinoti, kaip jų veikla vertinama Europos mastu, bet ir sulaukti rekomendacijų, kaip tobulėti sprendžiant probleminius veiklos aspektus.

Dėkojame visiems Vilniaus apskr. VPK pareigūnams, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvavo Šengeno vertinimuose, visiems, kurie buvo pasiruošę pristatyti savo policijos įstaigą, atlikti paieškas ar atsakyti į ekspertams iškilusius klausimus.

Taip pat primename, kad kiti etapai vyks šių metų lapkričio mėnesį: vizitą Lietuvoje ekspertai tęs lapkričio 11 – 16 d., kurio metu vertins SIS/SIRENE funkcionavimą, vizų išdavimą (lapkričio 18 – 24 d.) bei duomenų apsaugą (lapkričio 25 – 30 d.).