>
2024-03-01

Rūkyti elektronines cigaretes ir jas turėti nepilnamečiams draudžiama!

Įsisiūbavus elektroninių cigarečių vartojimo madai, ieškoma būdų, kaip suvaldyti situaciją ir apsaugoti moksleivius nuo jų daromos žalos.

Ukmergės r. policijos komisariate apsilankiusi Ukmergės r. tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Edita Balžekienė sakė, kad visose mokyklose yra papiltęs mokinių rūkymas, todėl svarbu suvienyti pajėgas ir kartu su pedagogais sukurti moksleivių rūkymui nepalankią aplinką.

E. Balžekienė pristatė Ukmergės r. savivaldybės mero pasirašytą potvarkį „Dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo situacijų valdymo algoritmų ir prevencijos priemonių patvirtinimo“.

Dokumente išdėstytas psichoaktyvių medžiagų vartojimo situacijų valdymo algoritmas, kai mokinys turi su savimi cigarečių, elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių arba (ir) rūko cigaretes, elektronines cigaretes mokyklos teritorijoje. Policijos pareigūnai buvo supažindinti, kaip elgsis mokyklos darbuotojai pastebėję, kad mokinys mokyklos teritorijoje su savimi turi cigarečių, elektroninių cigarečių ar (ir) elektroninių cigarečių pildyklių arba rūko mokyklos teritorijoje, kaip informaciją perduos policijai. Taip pat paaiškino, kokia tolimesnė pagalba numatoma mokiniui, jo šeimai ir mokyklos bendruomenei.

Primename: Administracinių teisės pažeidimų kodekso įtvirtinta, kad nepilnamečių asmenų tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių) rūkymas (vartojimas) ar tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų) turėjimas užtraukia baudą nuo 14 iki 28 eurų su tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimu. Bauda už jaunesnių kaip 16 metų asmenų nusižengimą skiriama tėvams arba globėjams (rūpintojams). Už pakartotinius nusižengimus bauda siekia nuo 28 iki 86 eurų su tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimu.