>
2023-11-21

Policija teikia rekomendacijas, kaip elgtis gavus grasinantį pranešimą

Policija prašo, gavus tokį laišką, išlikti budriems ir vykdyti šias rekomendacijas.

Gavus pranešimą apie sprogmenį

Nenutraukti veiklos, neskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu, o konsultuotis su atsakingais pareigūnais. Ir tik tuomet, jei randamas pavojingas objektas ar yra kitų indikacijų, kad grėsmė gali būti reali – pradėti evakuaciją ir skambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Gavus pranešimą el. paštu

Neskubėkite evakuoti žmonių ir nutraukti veiklos – pirmiausia pasitarkite su policija informacijos telefonu 8 700 60 000. Atsiliepę konsultantai patars, kaip elgtis ir kokius veiksmus būtina atlikti.  

Jeigu turite pagrindo įtarti, kad grėsmė yra reali

Atkreipiame dėmesį, kad jei po tokio grasinančio el. laiško, apžiūrėję patalpas ar teritoriją, radote bet kokį įtartiną objektą, tuomet nedelsiant skambinkite skubios pagalbos tarnybų tel. numeriu 112.             

Kaip teisingai pranešti apie grasinantį el. laišką?

Paskirti vieną atsakingą žmogų, kuris turi paskambinti ir pranešti policijai. Neskambinti iš vienos įstaigos 5 ar 6 žmonėms. Surinkus numerį, kantriai laukti, kol atsilieps operatorius. Jei reikės, net kelias minutes. Svarbiausiai nenutraukti skambučio ir nerinkti numerio iš naujo.