Policija linki saugių švenčių

Data

2019 12 20

Įvertinimas
0
1391_2870de4ab489860dda767e9334a94267.jpg

Artėjant Šv. Kalėdoms ir Naujiesiems metams, kaip ir kasmet šiuo šventiniu laikotarpiu policijos pareigūnai griežtai kontroliuos prekybą pirotechnikos gaminiais ‒ šių gaminių naudojimą, kad minėtų gaminių negalėtų įsigyti nepilnamečiai. Fejerverkus patariama pirkti tik iš legaliai prekiaujančių pardavėjų. Ant fejerverko turi būti naudojimo instrukcija lietuvių kalba, galiojimo laikas, gamintojo arba tiekėjo pavadinimas bei adresas. Taip pat stengtis fejerverkus naudoti saugiai ir jokiu būdu nelaikyti rankose. Neatsakingai naudojant pirotechnikos priemones, kiekvienais metais susižaloja daug fejerverkų naudotojų.

Fejerverkai pagal pavojingumą skirstomi:

1) F1 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose (F1 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys);

2) F2 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys mažą pavojų, mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, esančiose lauke (F2 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 16 metų asmenys);

3) F3 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys vidutinį pavojų ir skirti naudoti didelėse atvirose teritorijose, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių. (F3 kategorijos fejerverkus, gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys);

4) F4 kategorijos fejerverkai – fejerverkai, keliantys didelį pavojų ir skirti tvarkyti (prižiūrėti) ir naudoti tik pirotechnikams, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių. (F4 kategorijos fejerverkus, gali įsigyti, juos naudoti ir tiekti rinkai tik pirotechnikai).

Atsižvelgiant į didėjantį asmenų sužalojimų su pirotechnikos priemonėmis, kurios kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, aplinkai, visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai, skaičių šalyje, nuo 2018-11-01 Lietuvos Respublikoje draudžiama platinti ir naudoti F3 kategorijos civilines pirotechnikos priemones – petardas (galimi kiti tokių gaminių pavadinimai – sprogtukai, sprogalai, pyškalai), skirtas garso efektui sukurti.

Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo 17 straipsnyje yra nurodyta, kad draudžiama:

1) platinti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų;

2) naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose;

3) jeigu tai trikdo viešąją rimtį, naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinius renginius, kuriuos rengti savivaldybės vykdomoji institucija yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės tarybos nustatytu laiku;

4) naudoti civilines pirotechnikos priemones ne pagal paskirtį;

5) naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones, kurių garantijos (saugojimo) laikas yra pasibaigęs;

6) naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones asmenims, kurie neturi teisės jų įsigyti ir (ar) naudoti;

7) naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones neblaiviems asmenims arba asmenims, apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų;

8) naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones, kurios yra akivaizdžiai mechaniškai ar kitaip pažeistos, deformuotos, ant kurių yra korozijos ar skysčių dėmių pėdsakų;

9) gaminti, naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones, pažeidžiant šio įstatymo nustatytus reikalavimus;

10) naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones, kurios neatitinka reikalavimų, numatytų derinamuosiuose Europos Sąjungos teisės aktuose bei jų įgyvendinamuosiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, nustatančiuose ženklinimą atitikties ženklu CE, ir nėra tinkamai paženklintos.

Policija primena, kad Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse yra numatyta atsakomybė už padarytus pirotechnikos priemonių įsigijimo, laikymo, pardavimo ir naudojimo taisyklių pažeidimus. Už vaikų ir paauglių padarytus nusižengimus atsako tėvai.

Sostinės policijos pareigūnai linki gražių ir saugių švenčių!