Būk ten, kur tavo sprendimai keičia rytojų!

Data

2022 03 17

Įvertinimas
1
BūkTen2Viršuje.jpg

Kviečiame stoti į Lietuvos policijos mokyklą 1-erių metų trukmės policininko modulinę mokymo programą. Asmenys, sėkmingai baigę mokslus įgyja policijos pareigūno profesinį išsilavinimą ir pradeda tarnybą Lietuvos policijoje.

PRIVALUMAI:

 • mokslas nemokamas,
 • mokymosi metu suteikiamas apgyvendinimas bendrabutyje,
 • mokama stipendija (nuo 139,86 iki 217,56 EUR),
 • suteikiama darbo vieta Policijos sistemoje,
 • sėkmingai baigus mokslus ir pradėjus dirbti Policijos sistemoje, suteikiamos visos galimybės tęsti mokslus aukštosiose mokyklose.
 • Ką daryti norit stoti į LPM 1-erių metų trukmės policininko modulinę profesinio mokymo programą?

Tam, kad galėtum pretenduoti TU TURI:

 • ATITIKTI ŠIUOS PIRMINIUS REIKALAVIMUS:
 • būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą
 • būti sulaukęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų
 • būti nepriekaištingos reputacijos
 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą (su mechanine pavarų dėže) (Dėmesio, pasikeitė Atrankos į LPM taisyklės ir 1 metų stažas nebereikalingas. Vairuotojo pažymėjimą privaloma turėti iki š. m. liepos 25 d.).

ATRANKOS ETAPAI

Laikotarpiu nuo 2022 m. kovo 7 d. iki birželio 17 d. prisijunkite tinklapyje www.stokipolicija.lt ir užpildykite bei pateikite reikalingus dokumentus.

Reikalingų užpildyti dokumentų sąrašas:

 • Prašymai dėl siuntimų išdavimo;
 • Sutikimas dėl asmens duomenų tikrinimo;
 • Anketa;
 • Įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
 • Asmens dokumentas (asmens tapatybės kortelė privalo būti nuskenuota iš abiejų pusių);
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

2. Teisingai užpildžius ir pateikus dokumentus, išduodamas siuntimas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinė medicinos ekspertizės komisiją (CMEK) pasitikrinti sveikatą. Visa reikalinga informacija bus pateikta kartu su išduotu siuntimu.

Daugiau informacijos apie CMEK rasite paskaitę: https://cmek.vrm.lt/

3. Tikrinama pretendento nepriekaištinga reputacija ir lojalumas Lietuvos Respublikos valstybei.

4. Organizuojamas pokalbis pas policijos psichologą.

5. Asmeniui, atitikus visus aukščiau išvardintus reikalavimus, išduodamas siuntimas dalyvauti atrankoje į LPM.

ATRANKA Į LPM:

2022-07-25 – 2022-08-05 dienomis vykdoma registracija į LPM atranką.

1. Gavus siuntimą dalyvauti atrankoje į LPM, asmuo nurodytu laikotarpiu, privalo atvykti į Lietuvos policijos mokyklą ir pristatyti dokumentų originalus:

1. Galiojantį asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.

2. B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

3. Brandos atestatą ir jo priedą.

Dokumentai papildomam balui gauti:

a) asmuo yra našlaitis arba pareigūno, žuvusio atliekant tarnybines pareigas, vaikas;

b) asmuo yra policijos rėmėjas ar Šaulių sąjungos narys;

c) asmuo yra policijos pareigūno arba policijos pareigūno, atleisto iš vidaus tarnybos sistemos pagal Vidaus tarnybos statuto nuostatas (išskyrus neigiamais motyvais), vaikas;

d) asmuo yra baigęs aukštąsias universitetines ar neuniversitetines (kolegines) studijas;

e) asmuo atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius karinius mokymus.

2. Registracijos į LPM atranką metu yra skaičiuojamas žinių konkursinis balas ir suteikiama visa svarbi informacija apie atrankos vykdymą.

Dėmesio! Asmenys privalo surinkti bent minimalų žinių konkursinį balą, kitu atveju atrankoje nebus leista dalyvauti. Savo konkursinį balą galite pasitikrinti https://paslaugos.epolicija.lt/stokipolicija/skaiciuokle/

ATRANKOS Į LPM METU:

Atranka į LPM bus vykdoma 2022-08-08 – 2022-08-12 dienomis:

Asmuo laiko fizinius normatyvus

Laiko bendrųjų gebėjimų testą

Dalyvauja motyvaciniame pokalbyje

Daugiau informacijos kaip vykdoma atranka į LPM, rasite paskaitę Atrankos į LPM taisykles, kurios nurodytos adresu: https://lpm.policija.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/pirminis-profesinis-mokymas

SVARBU: Neatitikus ar nepraėjus vieno iš aukščiau nurodytų etapų, tolimesnis atrankos procesas nutraukiamas.

Nuolatos sekite informaciją prisijungę savo paskyroje tinklalapyje www.stokipolicija.lt

Turite daugiau klausimų? Kreipkitės bendruoju telefonu: 870060000

Baigus studijas LPM, absolventas įsipareigoja išdirbti policijoje nustatytą laikotarpį.

 

Mykolo Romerio universitetas kartu su Lietuvos policijos mokykla šiemet siūlo unikalią galimybę studijuoti bendrai organizuojamose bakalauro ištęstinėse studijose, kurių trukmė - 5 metai. Studijos orientuotos į ilgalaikį ugdymą. Baigus pirmą kursą Lietuvos policijos mokykloje – studentai įgyja policijos pareigūno profesinį išsilavinimą ir pradedą tarnybą Lietuvos policijoje, o nuo antro kurso ištęstiniu būdu tęsia studijas Mykolo Romerio universitete, kurias baigus suteikiamas teisės bakalauro laipsnis.

Teisės ir policijos veiklos bakalauro ištęstinės studijos yra skirtos būsimiems ir esamiems policijos pareigūnams, kurie nori tapti kvalifikuotais vidurinės ir aukštesniosios grandies specialistais.

Ketinu stoti į bendrai vykdomą Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos ir Lietuvos policijos mokyklos studijų programą. Ką man daryti?

Tam, kad galėtum pretenduoti į bendrai vykdomą LPM pirminio profesinio mokymo ir MRU VSA Teisės ir policijos veiklos bakalauro ištęstinių studijų programą TU TURI:

ATITIKTI ŠIUOS PIRMINIUS REIKALAVIMUS:

 • būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą
 • būti sulaukęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 60 metų
 • būti nepriekaištingos reputacijos
 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą (su mechanine pavarų dėže)

ATRANKOS ETAPAI

1. Laikotarpiu nuo 2022 m. kovo 1 d. iki birželio 17 d. prisijunkite tinklapyje www.stokipolicija.lt ir užpildykite bei pateikite reikalingus dokumentus.

Reikalingų užpildyti dokumentų sąrašas:

 • Prašymai dėl siuntimų išdavimo;
 • Sutikimas dėl asmens duomenų tikrinimo;
 • Anketa;
 • Įgytą vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (vėliausiai pateikti iki liepos 25 d.);
 • Asmens dokumentas (asmens tapatybės kortelė privalo būti nuskenuota iš abiejų pusių);
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas (vėliausiai pateikti iki liepos 25 d.).

2. Teisingai užpildžius ir pateikus dokumentus, išduodamas siuntimas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinė medicinos ekspertizės komisiją (CMEK) pasitikrinti sveikatą. Visa reikalinga informacija bus pateikta kartu su išduotu siuntimu.

3. Tikrinama pretendento nepriekaištinga reputacija ir lojalumas Lietuvos Respublikos valstybei.

4. Organizuojamas pokalbis pas policijos psichologą.

5. Pretendentas laiko fizinius normatyvus Lietuvos policijos mokykloje, pagal Atrankos į LPM taisykles.

6. Sėkmingai praėjus aukščiau minėtus etapus, iki liepos 25 d. 12 val. reikia registruotis LAMA BPO sistemoje į Teisės ir policijos veiklos bakalauro ištęstinių studijų programos valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas. LAMA BPO sistemoje būtina pažymėti, kad turite siuntimą iš VRĮ įstaigos (Papildoma informacija/ Kita informacija).

7. Asmeniui, atitikus visus reikalavimus, išduodamas siuntimas dalyvauti atrankoje / mokytis LPM ir MRU.

8. 2022-07-25 – 2022-08-05 dienomis vykdoma registracija į LPM atranką.

Nustatytą dieną, pretendentas privalo atvykti į Lietuvos policijos mokyklą ir pristatyti dokumentų originalus:

 • Galiojantį asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
 • Brandos atestatą ir jo priedą.

Papildomi balai stojimo metu suteikiami jei:

a) asmuo yra našlaitis arba pareigūno, žuvusio atliekant tarnybines pareigas, vaikas;

b) asmuo yra policijos rėmėjas ar Šaulių sąjungos narys;

c) asmuo yra policijos pareigūno arba policijos pareigūno, atleisto iš vidaus tarnybos sistemos pagal Vidaus tarnybos statuto nuostatas (išskyrus neigiamais motyvais), vaikas;

d) asmuo yra baigęs aukštąsias universitetines ar neuniversitetines (kolegines) studijas;

e) asmuo atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius karinius mokymus.

6. Atrankos metu pretendentai Lietuvos policijos mokykloje laiko bendrųjų gebėjimų testą ir dalyvauja motyvaciniame pokalbyje.

SVARBU:

Neatitikus ar nepraėjus vieno iš aukščiau nurodytų etapų, tolimesnis atrankos procesas nutraukiamas, CMEK išvada ir fiziniai normatyvai galioja 1 metus nuo išdavimo ar laikymo dienos.

Baigus studijas tiek LPM, tiek MRU, absolventas įsipareigoja išdirbti policijoje nustatytą laikotarpį.

Nuolatos sekite informaciją prisijungę savo paskyroje tinklalapyje www.stokipolicija.lt.

Turite daugiau klausimų? Kreipkitės Lietuvos policijos bendruoju telefonu: 8 700 60000 arba Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos telefonu 8 699 41148.

Įgyta kvalifikacija leidžia tarnauti:

 • Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos padaliniuose;
 • kitose statutinėse tarnybose bei įvairių valstybinių institucijų ir privačių bendrovių teisinėse tarnybose;
 • Absolventai gali stoti į bet kurią teisės krypties magistrantūros studijų programą.

PRIVALUMAI

Lygiagretus mokymasis dviejose švietimo įstaigose - įgyti du diplomai.

Pirmieji mokslo metai Lietuvos policijos mokykloje.

Jau po vienerių mokymosi metų, garantuota tarnyba ir atlyginimas Lietuvos policijoje.

Greitesnės karjeros kilimo galimybės.

Studijų metu įgyjama reali pirminės grandies pareigūno tarnybos patirtis.