>
2020-12-11

Apie tai, kas privalu žinoti įsigyjant pirotechnikos priemones

Kiekvienais metais gruodžio - sausio mėnesiais policija skiria dėmesį civilinių pirotechnikos priemonių prekybos bei naudojimo kontrolei.

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės r. policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Ingrida Dutkienė primena įstatymų nuostatas, kuriose apribojamas pirotechnikos priemonių naudojimas. „Atsižvelgiant į pavojingumo laipsnį, nustatytą įstatymuose, pirotechnikos priemones įsigyti draudžiama vaikams iki 14 metų, o kai kurias pirotechnikos priemones – nuo 16 ar 18 metų. Yra tokių pirotechnikos priemonių, kurias naudoti ir įsigyti gali tik profesionalūs pirotechnikai“, - paaiškina pareigūnė.

Gyventojai turėtų žinoti Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo 21 str., kuriame nustatyta, kad:

- F1 kategorijos fejerverkus ( fejerverkai, keliantys labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose) gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys.

- F2 kategorijos fejerverkus (fejerverkai, keliantys mažą pavojų, mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, esančiose lauke) gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 16 metų asmenys.

- F3 kategorijos fejerverkus (fejerverkai, keliantys vidutinį pavojų ir skirti naudoti didelėse atvirose teritorijos), T1 (priemonės, skirto naudoti scenoje ir keliančios mažą pavojų) ir P1 (priemonės, išskyrus fejerverkus ir teatrines pirotechnikos priemones, keliančios mažą pavojų) kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys.

Kiekviena Lietuvos Respublikoje pagaminta ar platinama civilinė pirotechnikos priemonė, išskyrus transporto priemonių pirotechnikos priemones, turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba matomai, aiškiai ir nenutrinamai įrašytas gamintojo pavadinimas ir adresas, kuriuo galima susisiekti su gamintoju, registruotas prekės pavadinimas (ženklas), tipas, registracijos numeris, civilinės pirotechnikos priemonės, partijos ar serijos numeris, kategorija, pirotechninio mišinio bendra masė, amžius, nuo kurio galima įsigyti atitinkamą pirotechnikos priemonę, gaminio naudojimo instrukcija, mažiausias saugus atstumas iki pirotechnikos priemonės ją naudojant (jeigu priemonė skirta naudoti tik lauke ar gaminio konstrukciniai ypatumai nustato tokią būtinybę), pagaminimo metai. Papildomai civilinių pirotechnikos priemonių naudojimas gali būti pavaizduotas grafiškai. Ant kiekvieno tiekiamo rinkai fejerverko, jei jis skirtas naudoti tik lauke ar skirtas pirotechnikams, nurodoma: „Naudoti tik lauke“ ar „Naudoti tik pirotechnikams“.

Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatyme nustatyti pirotechnikos priemonių naudojimo draudimai – DRAUDŽIAMA:

- platinti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų;

- naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose;

- jeigu tai trikdo viešąją rimtį, naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinius renginius, kuriuos rengti savivaldybės vykdomoji institucija yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės tarybos nustatytu laiku.

Atsakomybė už nusižengimus, susijusius su civilinės pirotechnikos priemonėmis, nustatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse:

- už Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo tvarkos pažeidimą gresia bauda nuo 14 iki 60 eurų;

- naudojant nenustatytu laiku ar pernelyg triukšmingus fejerverkus gresia baudą nuo 20 iki 80 eurų, pakartotinai nusižengus – baudą nuo 80 iki 300 eurų.

- nesilaikymas saugaus elgesio su fejerverkais taisyklių, dėl kurių gali kilti gaisras ar sprogimas, užtraukia baudą nuo 20 iki 70 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 60 iki 600 eurų.

Už administracinius nusižengimus asmenys atsako nuo 16 metų, tačiau atsakomybė už vaikų iki 16 metų padarytus administracinius nusižengimus gali kilti ir tėvams.

Dėl nesaugaus pirotechnikos priemonių naudojimo būna itin skaudžios pasekmės – nutraukiamos galūnės, susižalojamos akys, veidas, kitos kūno vietos. 2019 metais neatsargiai elgdamiesi su pirotechninėmis priemonėmis susižalojo 60 asmenų, iš jų 15 – nepilnamečiai.

Taip pat svarbu nepamiršti, kad dėl nesaugaus pirotechnikos priemonių naudojimo taip pat gali kilti ir gaisras – priešgaisrinės apsaugos departamento duomenimis, kasmet dėl nesaugaus pirotechnikos priemonių naudojimo kyla vidutiniškai 9 gaisrai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pateikia rekomendacijas kaip saugiai naudotis pirotechnikos gaminiais: https://pagd.lrv.lt/lt/ugniagesiai-pataria/kaip-saugiai-elgtissu-pirotechnikos-priemonemis