Darbo užmokestis

Siekdami, kad visuomenė nebūtų klaidinama, bei patvirtindami, kad Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato veikla yra skaidri ir vykdoma vadovaujantis teisės aktais, įstaigos internetinėje svetainėje pateikiame informaciją apie Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato darbuotojų vidutinį darbo užmokestį. Informacija apie vidutinį nustatytą priskaičiuotą darbo užmokestį bus atnaujinama ir skelbiama interneto svetainėje kas ketvirtį. Čia galite rasti šių metų pareigūnų pareigybių darbo užmokesčių vidurkius, skelbiamus kas ketvirtį.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-04-26